Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007
Posted by Picasa
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ,gia đình và sự nghiệp liệu có thể đi song song với nhau được không.Nếu bạn phấn đấu cho sự nghiệp công danh địa vị thì trách nhiệm trong gia đinh bạn có thể đảm nhiệm tốt được không.Trách nhiệm của người cha,người mẹ,người chồng,người vợ liệu có thể hoàn thiện được không ?